Základní informace o firmě

Firma byla založena v říjnu roku 1990 jako sdružení podnikatelů Jaroslav Petřík a Pavel Dědič – FREVLOKO. V listopadu 1997 byla transformována na právnickou osobu FREVLOKO s.r.o.

Firma má průměrně dvacet zaměstnanců. Její hlavní činností je výroba a montáž certifikovaných komínových
systémů KLASIK. V roce 2004 obdržela certifikát systému řízení výroby, který opravňuje k vývozu výrobků v rámci
zemí Evropské unie.
Jako specializovaná komínová firma provádí prostřednictvím Pavla Dědiče – soudního znalce v oboru, přednáškovou činnost v oblasti komínů a komínové techniky, publikuje odborné články v Kominickém věstníku, v odborném tisku. Podílela se rovněž na zpracování norem, technických předpisů TPG a je zastoupena v technické komisi rady Společenstva kominíků ČR.

Specialisté:

Jaroslav Petřík (kominický mistr – revizní technik komínů)
Pavel Dědič (kominický mistr – revizní technik komínů, soudní znalec v oboru požární ochrana)
Daniel Dědič (specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínů, autorizované měření emisí středních zdrojů)
Ing. Pavel Dědič (revizní technik komínů)
Michal DOBEŠ (revizní technik komínů)

Řemeslníci: klempíři, zámečníci, zedníci, kominíci, izolatéři, montážníci

Výrobní prostory:    Pozemky, sklady, dílny

Technické vybavení firmy: CNC plazmová vypalovačka, tabulové nůžky, elektrické tabulové padací nůžky, ohýbačky plechu, zakružovačky, hydraulický stroj na hrdlení, automat na podélné svařování plechů, a další.