Průmyslové komíny

Samostatně stojící komíny jsou navrhovány v místech, kde není možné využít stávajících komínů. Základem samostatně stojících komínů je nosná ocelová konstrukce (dřík komína) zpravidla kruhového nebo obdélníkového průřezu, na kterou je možno instalovat požadovaný počet vícevrstvých komínů. Povrch dříku je nejprve řádně očištěn pískováním (volitelně může být opatřen i žárovým zinkovým nástřikem) a dále opatřen třemi nátěry barev na bázi alkydových pryskyřic v barevné škále dle vzorníku RAL. Spodní část dříku je opatřena kotevní přírubou s požadovaným počtem otvorů pro kotevní šrouby, které jsou zabetonovány do základové patky. Na tuto nosnou konstrukci se dále osazují komínové systémy KLASIK F-3.

Základní typy volně stojících komínů: